Archiwa tagu: kościół w Przecznie

Rozalia i Roch, czyli święci czasu zarazy

Święta Rozalia z Palermo na barokowym obrazie

Ostatnie tygodnie są dla nas trudne. Sytuacja epidemii napawa smutkiem i trwogą, i przechodzi nasze wyobrażenia. Przyzwyczailiśmy się do życia w świecie bez śmiertelnych epidemii, a wszechobecność szczepionek, antybiotyków i innych lekarstw uśpiła naszą czujność.

Jednak rozmaite epidemie, zwane dawniej zarazami, plagami, morowym powietrzem czy śmiertelnym powietrzem przez całe wieki nękały ludzkość, na co też już zwracaliśmy uwagę na naszym blogu. Dość powiedzieć, że epidemia dżumy z XIV wieku – znana jako „czarna śmierć” – zabiła około połowy mieszkańców Europy…

Święty Roch z kościoła w Bingen

Epidemie aż od XIX wieku powracały niemal cyklicznie pustosząc miasta i wsie – wobec braku należytej wiedzy, higieny i potrzebnych lekarstw ludzie byli kompletnie bezsilni. Pozostawała im jedynie modlitwa. Tę natomiast szczególnie w epidemicznych czasach kierowano w stronę św. Rozalii i św. Rocha.

O świętej Rozalii wiadomo bardzo niewiele. Wiemy, że była Włoszką, żyjącą w XII wieku. Urodziła się i swoje życie związała z Palermo na Sycylii. Mimo, iż prawdopodobnie pochodziła ze znamienitego rodu, wybrała żywot pustelniczy i zamieszkała w grocie. Latem 1624 r. podczas gdy w Palermo szalała zraza, Rozalia miała ukazać się pewnej miejscowej kobiecie, mówiąc gdzie ukryte są jej zwłoki. Odnalezione w grocie relikwie uroczyście przeniesiono do katedry w Palermo. To wydarzenie zatrzymało zarazę w mieście i głośnym echem rozniosło się po Europie, czyniąc z sycylijskiej świętej orędowniczkę w czasach zarazy. Już kilka lat później wystawiono jej między innymi zachowaną do dziś tablicę wotywną na kapliczce w śląskim Sławkowie – w podziękowaniu za ustanie zarazy.

Piękna jest też legenda o świętej Rozalii związana z naszym podtoruńskim Przecznem, o czym też już nieraz wspominaliśmy na tej stronie.

Figurka świętej Rozalii z kaplicy w Przecznie

W Przecznie wyniku epidemii cholery w pierwszej połowie XVIII wieku wymarli niemal wszyscy mieszkańcy. Jedyny, który pozostał przy życiu, schronił się w lesie, gdzie miała mu się ukazać św. Rozalia. Wyczerpanemu mężczyźnie wskazała źródełko z wodą, która przywróciła temu człowiekowi siły. Dzięki temu wioska nie zaginęła całkiem, a w przyszłości wszelkie plagi już ją omijały. Pamiątką po tych wydarzeniach jest znajdująca się w lesie koło Przeczna kaplica św. Rozalii i studnia. Wspomnienie św. Rozalii obchodzimy 4 września. Święta

Rozalia najczęściej przedstawiana jest z wieńcem róż i czaszką.

Święty Roch żył w XIV wieku. Był tercjarzem franciszkańskim, czyli członkiem franciszkańskiego stowarzyszenia dla ludzi świeckich. Pochodził z Francji, w młodym wieku stracił rodziców. Sprzedał wówczas spadek po rodzicach i rozdał cały majątek ubogim, a następnie wyruszył do Rzymu. We Włoszech z wielkim poświęceniem pielęgnował chorych w czasie epidemii dżumy. Miał też dokonywać cudownych uzdrowień. Sam zaraził się chorobą w czasie powrotu do Francji. Ukrył się wtedy w lesie koło Piacenzy, by nie zarażać innych osób. Tam odnalazł go pies, który zaczął dostarczać mu pożywienie, dzięki czemu Roch ozdrowiał. Powrócił do ojczyzny, ale tam wzięto go za włoskiego szpiega. Zmarł wtrącony do więzienia. Historia pobożnego opiekuna chorych i przyjaciela zwierząt zaczęła się jednak szybko nieść po Europie.

Figura Świętego Rocha ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Toruniu

Zaczęto go czcić jako orędownika w czasie epidemii oraz świętego opiekuna zwierząt gospodarskich. Świętemu Rochowi poświęcono wiele kaplic, kościołów, figur, a nawet całe miasta. W Polsce szczególnym ośrodkiem kultu św. Rocha jest miejscowość Mikstat koło Ostrzeszowa. W XVII wieku miasto to nawiedziła straszna epidemia cholery. Kiedy wymarły nawet zwierzęta domowe ocaleli mieszkańcy zaczęli się modlić gorliwie do św. Rocha. Zaraza ustąpiła, a na wzgórzu za miastem wzniesiono kościół jako wotum dziękczynne dla św. Rocha. Wspomnienie św. Rocha przypada 16 sierpnia. W tych dniach do Mikstatu ściągają rzesze wiernych. W uroczystej procesji przechodzą oni z kościoła farnego do kościoła św. Rocha na wzgórzu cmentarnym, gdzie w trakcie całonocnej adoracji śpiewana jest stara pieśń: „Ponieważ Cię Bóg dał nam za patrona/ Niechże nas zawsze Twa strzeże obrona/ Od morowego powietrza prosimy/ Niech nie zginiemy”. Jednym z ważnych elementów następnego dnia jest święcenie zwierząt domowych i gospodarskich.

Święty Roch przedstawiany jest najczęściej w stroju pielgrzyma, mając rany dżumiczne i obok siebie psa.

Po raz pierwszy od wielu, wielu lat przeżywamy teraz rzeczywistość epidemiczną. Może w tym trudnym czasie warto  dawnym zwyczajem zwrócić się do świętych czasu zarazy?…

Konferencja w Przecznie

Archeologia Jakubowa w Przecznie - wykład Pani Profesor

Archeologia Jakubowa w Przecznie – wykład Pani Profesor

Sobotnie popołudnie spędziliśmy w Przecznie na trzeciej już z cyklu konferencji poświęconych historii i badaniom tego niezwykłego miejsca. Tym razem spotkanie naukowe stanowiło podsumowanie kilkudziesięciu lat studiów nad Przecznem, w które zaangażowane były rzesze specjalistów i pasjonatów. Od konserwatorów struktur wszelakich, przez archeologów, dendrochronologów po organmistrzów; od studiów nad drzwiami wejściowymi do kościoła, po opracowanie monet znalezionych pod posadzką w prezbiterium. Bogactwo niewielkiego przeczneńskiego zespołu – kościoła, jego architektury i wyposażenia, ludzi z nim związanych, po nieodległy średniowieczny gródek – sprawiło że swoją działalność naukową związało z tym miejscem wielu, wielu badaczy. Nic dziwnego, że 21 września wnętrze małego kościółka Podwyższenia Krzyża Świętego wypełnione było po brzegi…

Archeologia Jakubowa w Przecznie - tłumy w przeczneńskim kościółku

Archeologia Jakubowa w Przecznie – tłumy w przeczneńskim kościółku

Archeologia Jakubowa w Przecznie - ks. Dokruno podczas swojego wystąpienia

Archeologia Jakubowa w Przecznie – ks. Dokruno podczas swojego wystąpienia

Zgromadzeni wysłuchali podsumowania wszelakich studiów i badań nad dziejami tego miejsca, jakie przygotowała prof. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska. Następnie mogliśmy wysłuchać przepięknego koncertu organowego (przypominamy, że w kościele w Przecznie zachowane są oryginalne XVII-wieczne organy!). Kilka słów dla zgromadzonych miał proboszcz i charyzmatyczny opiekun tego miejsca, czyli ks. Wacław Dokurno. Spotkanie w kościele zakończyła promocja nowego wydawnictwa – książki „Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie. Wystrój i wyposażenie”. Jest to zbiór materiałów prezentowanych tu na poprzedniej konferencji w 2016 roku.

Archeologia Jakubowa w Przecznie - nowa publikacja

Archeologia Jakubowa w Przecznie – nowa publikacja

W części nieco mniej oficjalnej zgromadzeni w Świetlicy Wiejskiej w Przecznie wysłuchali wystąpień polityków, odśpiewali „Sto lat” dr Bożenie Soldenhoff, legendzie konserwatorstwa, a także raczyli się ciepłymi napojami i pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez KGW Przeczno. Na koniec był akcent bardzo osobisty i wzruszający. Nie chwaliliśmy się Wam tu jeszcze, ale do grona świętujących zaślubiny z naszej ekspedycji dołączyła też Kasia. Kasia pod koniec sierpnia została żoną sympatycznego Radka – to wprawdzie nie archeolog, tylko artysta, ale ich miłość zaczęła się nie gdzie indziej, tylko właśnie w Przecznie, podczas naszych badań w 2013 roku 🙂 Nie zapomniał o tym ks. Dokurno i przygotował dla Nowożeńców miłą niespodziankę. Dopełniła ona wspaniałej atmosfery tego sobotniego przeczneńskiego popołudnia!

Archeologia Jakubowa w Przecznie - młoda żona Kasia z podarkiem od ks. Dokurno

Archeologia Jakubowa w Przecznie – młoda żona Kasia z podarkiem od ks. Dokurno

Tymczasem… już na czerwiec przyszłego roku zapowiedziano kolejne sympozjum naukowe w Przecznie! Zatem, do zobaczenia!

Zaproszenie na konferencję w Przecznie!

W imieniu

Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie

oraz Wójta Gminy Łubianka

serdecznie zapraszamy 21 września 2019 r. do Przeczna na konferencję naukową: 

 

Program konferencji :

godz. 16:00 – Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie, ul. Św. Rozalii 5

    • Powitanie uczestników

    • Wykład prof. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej: „Ocalony od zniszczenia i zapomnienia.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie po interdyscyplinarnych badaniach”

    • Słowo ks. Proboszcza: „Współpracownicy w pracach przy odnowie kościoła”

    • Koncert organowy: Paweł Głowiński

godz. 17:30 – Gościna w świetlicy wiejskiej w Przecznie, ul. J. Długosza 23

  • Wystąpienia gości

  • Poczęstunek przygotowany przez przez KGW w Przecznie.

Spacerem po nieoczywistych cmentarzach…

W dniach zadumy i odwiedzin nekropolii chwielibyśmy zwrócić uwagę Drogich Czytelników na cmentarze bardzo osadzone w naszej codziennej rzeczywistości, a jednak niezauważane i zapomniane. To cmentarze wokół kościołów, to cmentarze wewnątrz kościołów…

Praktyki chowania zmarłych wokół świątyń zaczęto zaprzestawać na przełomie XVIII i XIX wieku. Do dziś jednak, zwłaszcza w małych miejscowościach takie cmentarze istnieją i są użytkowane. Co z tymi w dużych miastach? Wokół gotyckich katedr i barokowych far? Cmentarze zamknięto, nagrobki pousuwano, ale przecież pochówki zostały. Jakże często spacerując – nierzadko pięknie odrestaurowanym – obejściem wokół kościoła zapominamy, że przechadzamy się po cmentarzu…! A krypty i groby we wnętrzach świątyń? Też wydają się być poza naszą pamięcią. W tym szczególnym czasie przełomu października i listopada zapalmy choć lampkę naszej myśli właśnie dla tych, którzy spoczywają wiecznym snem w tych miejscach.

Fotografia poniżej zrobiona została na dawnym cmentarzu wokół „naszego” kościoła św. Jakuba Apostoła w Toruniu podczas wrześniowego spaceru przewodnickiego jaki nasza Ania miała dla członków firmy Kapsuła Czasu. Dobrze wiemy jak wielu zostało pochowanych w tym miejscu…

Archeologia Jakubowa: na dawnym cmentarzu przy kościele św. Jakuba…

Kto chciałby poczytać o innych dawnych miejscach pochówku w naszym regionie powinien w poniedziałek 5 listopada udać się na spotkanie w kawiarni PERS. Zapraszamy!

 

Blog Day i wspomnienia :)

Dziś obchodzimy Blog Day – święto blogów i bloggerów. Wszystkiego najlepszego, Archeologio Jakubowa! 😉

To piąty raz, gdy nasz blog obchodzi to święto. Pięć lat temu byliśmy świeżo po zakończeniu pierwszego sezonu badawczego w Przecznie… Od pięciu lat w pewnym toruńskim mieszkanku wisi taki pamiątkowy kolaż… Z pozdrowieniami dla Madzi, Kasi, Ewki, Ani, Moniki, Niki, Błażeja, Sarny i Rzepaka! 🙂

Archeologia jakubowa – wspomnienie o Przecznie 2012 🙂

Tymczasem u nas sprawy bieżące – praca nad publikacją o Gniewkowie, przymiarki do opracowania tegorocznego Szpitala, a w perspektywie zbliżający się nowy rok akademicki… Póki co, cieszmy się jednak jeszcze wakacjami!

Pięć przeczneńskich lat…

17 marca 2012 r., pięć lat temu, dzień był niespotykanie jak na tę porę roku ciepły i słoneczny, wręcz majowy. Wtedy to właśnie, gdy nasza trzyosobowa delegacja z prof. Krystyną Sulkowską-Tuszyńską na czele zawitała do Przeczna, przygotowania do prac wykopaliskowych w tym miejscu wkroczyły w decydującą fazę. Pięć lat później jesteśmy bogatsi o wiele nowych wiadomości i wspaniałych znajomości (pozdrowienia dla Panów Mirosława Paliszewskiego i Jana Tomaszewskiego!) dotyczących tego miejsca. Mamy za sobą dwa świetne sezony wykopaliskowe, dwa znakomite konferencje, kilka artykułów i prac dyplomowych oraz solidną monografię wydaną w ubiegłym roku. A w perspektywie… kolejne konferencje, izbę muzealną ze ścieżką dydaktyczną i kto wie, może i kolejne prace archeologiczne..?

To było dobre pięć lat, oby tak dalej!

Archeologia jakubowa w Przecznie: autor tego zdjęcia, przeczneński proboszcz ks. Wacław Dokurno, zatytułował je „TROSKA” 🙂 Na fotografii Pani Profesor i Pani Fotograf; Przeczno 2012

Archeologia jakubowa ma już cztery lata!

Dokładnie cztery lata temu wystartował nasz blog. Z tej okazji przypominamy przepiękny wiersz, którym wówczas zaczęliśmy:

” …widziałem w ostatnich latach mnóstwo gotyckich kościołów – i w Kolonii, Wiedniu, Strassburgu, Amiens i Chartres – tego mastodonta gotyku Notre Dame w Paryżu, ale czegoś tak wytwornego jak ten święty Jakub – nie widziałem (…). Obchodziłem go pół godziny naokoło, zapomniałem, że to świątynia, widziałem tylko artystę, jak rozcałowywał wprost każdy kształt, odmierzał proporcje, drżącymi rękoma rozstawiał żebra murów, by jak najwięcej światła i powietrza wprowadzić do wnętrza (…). To święty Jakub, ta – jak lubił go nazywać – smukła, wytworna pantera, przyczajona do skoku. Całymi godzinami siadywali na starym zarosłym cmentarzu, którym był otoczony i z trudem i nabożeństwem odczytywali długi, gotycki napis, ułożony ze złotożółtej i zielonej polewanej cegły, który biegł wokół absydy…”

Stanisław Przybyszewski „Dzień sądu” (1909)

Archeologia jakubowa ma już cztery lata!

Archeologia jakubowa ma już cztery lata!

II Konferencja w Przecznie – podsumowanie i fotorelacja

Ten wpis powinien był zostać zamieszczony już jakiś czas temu – taki był plan. Niestety, redakcja z przyczyn zarówno od niej zależnych, jak i niezależnych nie wyrobiła tego założenia… Ale, majówka jest nie tylko od próżnowania, także i od nadrabiania wszelkich zaległości – zatem, możecie oto Drodzy Czytelnicy zobaczyć oczekiwaną foto-opowieść o naszej niedawnej konferencji. Zapraszamy 🙂

Konferencja w Przecznie zrealizowana została 16 kwietnia 2016 r. Było to drugie sympozjum na temat dziejów, badań i odkryć dotyczących przeczeńskiego kościoła i okolicy. Podczas pierwszej konferencji (wrzesień 2014 r. – tu relacja) uwaga skupiona została przede wszystkim na archeologicznym aspekcie poznawania tego miejsca. Tym razem, tematem przewodnim było wyposażenie świątyni. Jednocześnie, konferencja stanowiła centralny punkt obchodów Dnia Ochrony Zabytków w województwie kujawsko-pomorskim.

Zaprezentowanych zostało kilkanaście referatów, które dotykały przeróżnych aspektów wyposażenia, ale przy okazji także dziejów kościoła. Całość uwieńczył wspaniały koncert organowy i prezentacja świetnie wydanej publikacji z pierwszej konferencji. A tak to wyglądało w obiektywie Joasi Struwe:

Archeologia jakubowa w Przecznie: "obowiązkowe" zdjęcie z Przeczna (w kadrze od lewej: Jan Tomaszewski, Ewa Wielocha, Ania Cicha, Adam Musiałowski, ks. Wacław Dokurno) oraz nieco mniej oczywiste widoki z tego miejsca...

Archeologia jakubowa w Przecznie: „obowiązkowe” zdjęcie z Przeczna (w kadrze od lewej: Jan Tomaszewski, Ewa Wielocha, Ania Cicha, Adam Musiałowski, ks. Wacław Dokurno) oraz nieco mniej oczywiste widoki z tego miejsca…

 

Archeologia jakubowa w Przecznie: rozpoczęcie konferencji - powitanie gości przez gospodarza, ks. dr Wacława Dokurno oraz otwarcie spotkania przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mgr Sambora Gawińskiego

Archeologia jakubowa w Przecznie: rozpoczęcie konferencji – powitanie gości przez gospodarza, ks. dr Wacława Dokurno oraz otwarcie spotkania przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mgr Sambora Gawińskiego.

 

Archeologia jakubowa w Przecznie: prof. Ryszard Mączyński zaprezentował bardzo ciekawy referat nt. zabytkowych przeczeńskich paramentów liturgicznych oraz wot; dr Bartłomiej Łyczak omówił snycerskie elementy ołtarzy i prospektu; prof. Jacek Tylicki wnikliwie zanalizował obraz Ukrzyżowania z ołtarza głównego; mgr Aleksander Konieczny w ciekawy i przystępny sposób wprowadził w tajniki dendrochronologii i swoich ustaleń odnośnie stropu, podłóg i drzwi z kościoła.

Archeologia jakubowa w Przecznie: prof. Ryszard Mączyński zaprezentował bardzo ciekawy referat nt. zabytkowych przeczeńskich paramentów liturgicznych oraz wot; dr Bartłomiej Łyczak omówił snycerskie elementy ołtarzy i prospektu; prof. Jacek Tylicki wnikliwie zanalizował obraz Ukrzyżowania z ołtarza głównego; mgr Aleksander Konieczny w ciekawy i przystępny sposób wprowadził w tajniki dendrochronologii i swoich ustaleń odnośnie stropu, podłóg i drzwi z kościoła.

 

Archeologia jakubowa w Przecznie: ołtarze z kościoła pięknieją dzięki pracy mgr Dagmary Kończalskiej oraz mgr Piotra Trybuszewskiego. Z przejęciem i pasją opowiadali oni o swojej pracy nad ołtarzem głównym, a pani Dagmara również omówiła swój proces konserwacji malowidła ściennego z prezbiterium (widoczne za nią na zdjęciu).

Archeologia jakubowa w Przecznie: ołtarze z kościoła pięknieją dzięki pracy mgr Dagmary Kończalskiej oraz mgr Piotra Trybuszewskiego. Z przejęciem i pasją opowiadali oni o swojej pracy nad ołtarzem głównym, a pani Dagmara również omówiła swój proces konserwacji malowidła ściennego z prezbiterium (widoczne za nią na zdjęciu).

 

Archeologia jakubowa w Przecznie: prof. Jan Tajchamn z właściwą tylko sobie erudycją i wnikliwością opowiedział o XVII-wiecznej podłodze i pułapie z przeczeńskiej świątyni; mgr Katarzyna Polak nikomu nie groziła :) tylko w zastępstwie mgr Anny Zaręby z pasją przedstawiła proces restauracji XVII-wiecznych drzwi z kościoła i poczynione przy tej okazji odkrycia; prof. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska wraz z mgr Ewą Wielochą "dorzuciły" trochę archeologii, prezentując w ciekawy sposób kwestię trumien i odzieży z grobowca Znanieckich z prezbiterium kościoła.

Archeologia jakubowa w Przecznie: prof. Jan Tajchamn z właściwą tylko sobie erudycją i wnikliwością opowiedział o XVII-wiecznej podłodze i pułapie z przeczeńskiej świątyni; mgr Katarzyna Polak nikomu nie groziła 🙂 tylko w zastępstwie mgr Anny Zaręby z pasją przedstawiła proces restauracji XVII-wiecznych drzwi z kościoła i poczynione przy tej okazji odkrycia; prof. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska wraz z mgr Ewą Wielochą „dorzuciły” trochę archeologii, prezentując w ciekawy sposób kwestię trumien i odzieży z grobowca Znanieckich z prezbiterium kościoła.

 

Archeologia jakubowa w Przecznie: oto seria chyba najładniejszych zdjęć portretowych z tego dnia :) Mgr Marian Dorawa z wielką pasją omówił XVII-wieczny pozytyw organowy, a mgr Marcin Łęcki opowieść tę pięknie zobrazował grą na tym instrumencie. Ks. dr Wacław Dokurno opowiedział jak poradził sobie z niełatwym zadaniem, jakim jest właściwe dla ludzi i zabytków ogrzewanie gotyckiej świątyni...

Archeologia jakubowa w Przecznie: oto seria chyba najładniejszych zdjęć portretowych z tego dnia 🙂 Mgr Marian Dorawa z wielką pasją omówił XVII-wieczny pozytyw organowy, a mgr Marcin Łęcki opowieść tę pięknie zobrazował grą na tym instrumencie. Ks. dr Wacław Dokurno opowiedział jak poradził sobie z niełatwym zadaniem, jakim jest właściwe dla ludzi i zabytków ogrzewanie gotyckiej świątyni…

 

Archeologia jakubowa w Przecznie: po zakończeniu obrad specjalna ekipa czekała już na wszystkich uczestników z naręczami pachnących jeszcze farbą drukarską książek z materiałami z poprzedniej konferencji...

Archeologia jakubowa w Przecznie: po zakończeniu obrad specjalna ekipa czekała już na wszystkich uczestników z naręczami pachnących jeszcze farbą drukarską książek z materiałami z poprzedniej konferencji…

 

Archeologia jakubowa w Przecznie: kto miał siły i ochotę mógł się wybrać na krótkie zwiedzanie przestrzeni przeczeńskiej świątyni - z naszą Panią Profesor, opowiadającą o odkrytym przez nas średniowiecznym ołtarzu lub z panią Magdą i panią Małgosią, dzielącymi się swymi pomysłami na zorganizowanie ekspozycji muzealnej w wieży kościoła.

Archeologia jakubowa w Przecznie: kto miał siły i ochotę mógł się wybrać na krótkie zwiedzanie przestrzeni przeczeńskiej świątyni – z naszą Panią Profesor, opowiadającą o odkrytym przez nas średniowiecznym ołtarzu lub z panią Magdą i panią Małgosią, dzielącymi się swymi pomysłami na zorganizowanie ekspozycji muzealnej w wieży kościoła.

 

Archeologia jakubowa w Przecznie: w świetlicy przy plebanii na zmęczonych obradami i kwietniowym chłodem czekały kawa, herbata i przepyszne ciasta. Wreszcie był czas na spokojne zakulisowe, kuluarowe rozmowy...

Archeologia jakubowa w Przecznie: w świetlicy przy plebanii na zmęczonych obradami i kwietniowym chłodem czekały kawa, herbata i przepyszne ciasta. Wreszcie był czas na spokojne zakulisowe, kuluarowe rozmowy…

 

Archeologia jakubowa w Przecznie: oczywiście dla nas największym wydarzeniem był przyjazd "Znanieckiego", czyli potomka osób odkrytych przez nas w przeczeńskim grobowcu. Pan Jan Tomaszewski jest prapraprawnukiem Franciszki i Michała Znanieckich, pochowanych tu właścicieli Przeczna z końca XVIII i XIX wieku. Odnaleziony przez nas dzięki potędze Internetu przybył do nas aż z Krakowa. Nie mogliśmy sobie odmówić całej serii zdjęć z panem Janem (ostatnie jest jednym z nielicznych, na których jest widoczna nasza pani fotograf, a to dlatego, że za aparatem pana Jana stanęła Pani Profesor :) )

Archeologia jakubowa w Przecznie: oczywiście dla nas największym wydarzeniem był przyjazd „Znanieckiego”, czyli potomka osób odkrytych przez nas w przeczeńskim grobowcu. Pan Jan Tomaszewski jest prapraprawnukiem Franciszki i Michała Znanieckich, pochowanych tu właścicieli Przeczna z końca XVIII i XIX wieku. Odnaleziony przez nas dzięki potędze Internetu przybył do nas aż z Krakowa. Nie mogliśmy sobie odmówić całej serii zdjęć z panem Janem (ostatnie jest jednym z nielicznych, na których jest widoczna nasza pani fotograf, a to dlatego, że za aparatem pana Jana stanęła Pani Profesor 🙂 )

 

Archeologia jakubowa w Przecznie: Jan Tomaszewski z krwi Znanieckich przed "szafą Znanieckich", gdzie zgromadzone zostały zakonserwowane elementy ubioru wydobyte z grobowca Znanieckich. Pan Jan przywiózł nam efekty swoich dociekań genealogicznych - rozległe drzewa i materiały. Nasze miny chyba wyrażają wszystko, co mamy na ten temat do powiedzenia... :)

Archeologia jakubowa w Przecznie: Jan Tomaszewski z krwi Znanieckich przed „szafą Znanieckich”, gdzie zgromadzone zostały zakonserwowane elementy ubioru wydobyte z grobowca Znanieckich. Pan Jan przywiózł nam efekty swoich dociekań genealogicznych – rozległe drzewa i materiały. Nasze miny chyba wyrażają wszystko, co mamy na ten temat do powiedzenia… 🙂

 

Archeologia jakubowa w Przecznie: po każdej konferencji jest spotkanie towarzyskie. Po każdym spotkaniu towarzyskim jest afterparty. Tak wyglądało nasze... :)

Archeologia jakubowa w Przecznie: po każdej konferencji jest spotkanie towarzyskie. Po każdym spotkaniu towarzyskim jest afterparty. Tak wyglądało nasze… 🙂

Podsumowując – jak to w Przecznie – było super! Ciekawie, sympatycznie, o przeszłości z perspektywami na przyszłość!

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w Przecznie

Dokładnie za 10 dni, 16 kwietnia br., zapraszamy serdecznie do Przeczna na kolejną już konferencję naukową poświęconą temu przepięknemu miejscu! Będzie to okazja by posłuchać przeróżnych ciekawostek (tym razem głównie na temat wnętrza świątyni), spotkać badaczy tego miejsca, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, także potomków rodziny Znanieckich, którą to – jak wiedzą Czytelnicy naszego bloga – udało nam się odkryć i zidentyfikować w toku prowadzonych tu prac badawczych w 2012 roku. Ksiądz Dokurno pracuje też z całych sił byśmy mogli tego dnia cieszyć się nową książką o Przecznie – wydawnictwem z poprzedniej konferencji. Zatem, na pewno warto w tę kwietniową sobotę zawitać do Przeczna 🙂

Poniżej załączamy ramowy program spotkania.

Archeologia jakubowa w Przecznie: ZAPRASZAMY DO PRZECZNA!

Archeologia jakubowa w Przecznie: ZAPRASZAMY DO PRZECZNA!

Konferencja naukowa

„Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie – Wystrój i wyposażenie”

w ramach wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

Sobota  – 16 kwietnia  2016 r. – godz. 12 – kościół Podwyższenia  Krzyża Świętego  w Przecznie

 

Współorganizatorzy:

Urząd Marszałkowski,

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,

Instytut Archeologii UMK,

Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK,

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie.

Honorowy Patronat:

Biskup Toruński Andrzej Suski

 

Wykłady

– mgr Sambor Gawiński – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

– prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman – Konserwacja XVII-wiecznej podsufitki i podłogi             

– dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK – Obrazu Ukrzyżowania z ołtarza głównego                   

– dr Bartłomiej Łyczak – Ołtarz główny i ołtarze boczne                                                               

–  mgr Dagmara Kończalska – Konserwacja ołtarza głównego                                                    

– mgr Piotr Trybuszewski – Konstrukcja ołtarza głównego i drzwi wejściowych                 

– mgr Anna Zaręba – Konserwacja XVII-wiecznych drzwi wejściowych                                 

– dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK – Zabytki sztuki złotniczej                                         

– dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK – Grobowiec  rodziny Znanieckich

– mgr Ewa Wielocha  – Wyposażenie grobowca rodziny Znanieckich                                      

– ks. dr Wacław Dokurno – Nowoczesne ogrzewanie gotyckiej świątyni

– mgr Marian Dorawa – XVII-wieczny instrument organowy                                                    

– mgr Ewa Sawoszczuk – Koncert organowy