Jakubowa bibliografia

Opracowania i publikacje poświęcone wynikom naszych badań w zespole św. Jakuba w Toruniu i w Przecznie:

TORUŃ

PUBLIKACJE

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska:

Kościół św. Jakuba w Toruniu. Historia w ziemi zapisana, Toruń 2022

Prezbiterium kościoła św. Jakuba po badaniach archeologiczno-architektonicznych. Nowa historia Nowego Miasta Torunia?, [w:] Nowe Miasto Toruń. 750 lat od lokacji, Toruń 2014

Primum non nocere! O archeologicznych badaniach wokół kościoła św. Jakuba, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Toruń 2014

– Kamienna misa chrzcielna odkryta przy kościele św. Jakuba w Toruniu, Slavia Antiqua, t. LIII, Poznań 2012

Apud Terram, Ante Ecclesiam. Niezapisane karty historii kościoła i parafii św. Jakuba w Toruniu, Pomerania Antiqua, t. 23, Gdańsk 2010

Tajemnice kościoła św. Jakuba (I), GŁOS UCZELNI, nr 9/2010

Tajemnice kościoła św. Jakuba (II), GŁOS UCZELNI, nr 10/2010

Tajemnice kościoła św. Jakuba (III), GŁOS UCZELNI, nr 1/2011

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, Agnieszka Górzyńska:

Dawne cmentarze nowomiejskie w świetle badań archeologicznych, [w:] Cmentarz św. Jakuba i inne chrześcijańskie cmentarze nowomiejskie, Toruń 2010

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, Anna Cicha:

Dawny klasztor przy kościele św. Jakuba w Toruniu i jego otoczenie w świetle badań archeologicznych z lat 2008-2009, Rocznik Toruński, t. 37, Toruń 2010

– Badania archeologiczno-architektoniczne przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu (sezon 2008), [w:] XVII Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk 2013

Badania archeologiczno-architektoniczne przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu (sezon 2010), [w:] XVIII Sesja Pomorzoznawcza, Malbork 2013

– Badania archeologiczno-architektoniczne przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu (sezony 2011 i 2012), [w:] Acta Archaeologica Pomoranica t. V – XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 2015

Alicja Chruścińska, Anna Cicha, Natalia Kijek, Piotr Palczewski, Krzysztof Przegiętka, Krystyna Sulkowska-Tuszyńska:

Luminescence dating of bricks from the gothic Saint James church in Touń, Geochronometria 41(4), 2014, s. 352-360

Anna Cicha:

Klasztor cysterek-benedyktynek przy kościele św. Jakuba w Toruniu w świetle źródeł ikonograficznych i archeologicznych, [w:] Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu, Toruń 2010

Wieniec (…) został dla mnie upleciony.” Pochówki w wiankach z cmentarza przy kościele św. Jakuba w Toruniu, [w:] Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, Rzeszów 2011

Niełatwe odkrywanie klasztoru toruńskich cysterek-benedyktynek, czyli o badaniach archeologiczno-architektonicznych z lat 2008-2010, [w:] Forum Scientiae Cisterciense. Przyszłość badań nad historią i kulturą cysterską w Polsce, Wrocław 2011

Domy zakonne zamykają się, mają ścisłą klauzurę(…), aby siostry(…) przyzwoitość zakonną jak najprzykładniej zachowywały – tzw. łącznik nowożytny między klasztorem a kościołem św. Jakuba Apostoła w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Toruń 2014

– „Wy, którzy przechodzicie obok nas, wnet będziecie tym, czym my jesteśmy” – kwatera zachodnia cmentarza przy nowomiejskim kościele św. Jakuba, [w:] Nowe Miasto Toruń. 750 lat od lokacji, Toruń 2014

Aleksandra Grzyb:

Przedmioty znalezione na cmentarzu przy kościele św. Jakuba w Toruniu, Rocznik Toruński, t. 38, Toruń 2011

Archeologia jakubowa: badania 2011 – fotografia z końca XIX wieku – obraz XVIII-wieczny

OPRACOWANIA NIEPUBLIKOWANE

Aleksandra Grzyb

Próba interpretacji obrządku pogrzebowego na przestrzeni XIV-XIX wieku, na przykładzie cmentarza przy kościele św. Jakuba w Toruniu, Toruń 2010 (maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Błażej Lechowicz

Średniowieczny portal – świadek kulturowych przemian. Analiza wybranych źródeł archeologicznych, architektonicznych i ikonograficznych, Toruń 2014 (maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Katarzyna Macuda

– Nowożytne krzyże i krucyfiksy z badań archeologicznych (Bydgoszcz, Kowal, Pieranie, Płonkowo, Przeczno, Toruń),  Toruń 2014 (maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Anna Bassara

Pochówki przy kościele św. Jakuba w Toruniu (wykop 5/10), Toruń 2011 (maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Ewelina Chołodowska

Wianki z grobów przy kościele św. Jakuba w Toruniu. Charakterystyka i symbolika (badania archeologiczne w 2008 roku), Toruń 2009 (maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK,  promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Joanna Ciesielska

Pochówki na cmentarzu przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu (wykop 6/11). Próba rekonstrukcji zwyczajów funeralnych (XIII-XIX wiek), Toruń 2012 (maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Mariola Gajewska

– Program ikonograficzny średniowiecznej misy chrzcielnej z kościoła św. Jakuba w Toruniu. Próba rekonstrukcji. Toruń 2012 (maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Michał Gliszczyński

Kamienna misa z kościoła świętego Jakuba w Toruniu na tle porównawczym, Toruń 2009 (maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK,  promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Beata Kowalczyk

Monety z najbliższego otoczenia kościoła św. Jakuba w Toruniu (badania archeologiczne 2008 rok), Toruń 2009 (maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK,  promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Marta Mandryto

Nowożytny pochówek z wiankami na cmentarzu przy kościele św. Jakuba w Toruniu (badania archeologiczne w 2008 roku), Toruń 2009 (maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Paulina Pytlak

Analiza zabudowy przy kościele św. Jakuba w Toruniu w świetle źródeł archeologicznych, ikonograficznych i kartograficznych, Toruń 2009 (maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Mateusz Ruciński

Pochówki na cmentarzu przy kościele św. Jakuba w Toruniu (wykop W-4/10), Toruń 2013 (maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Tomasz Sarnowski

Materiały budowlane z badań kościoła św. Jakuba, stan. 360 w Toruniu, Toruń 2012 (maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: M. Wiewióra)

– Monety z badań archeologicznych kościołów św Jakuba w Toruniu i Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie. Przyczynek do poznania historii regionu, Toruń 2014 (maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Natalia Stawarz

Medaliki św. Benedykta z badań archeologicznych w Toruniu i Strzelnie, Toruń 2013 (maszynopis pracy licencjackiej w instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Iwona Woźniak

Ceramika z badań archeologicznych przy kościele św. Jakuba w Toruniu (sezon 2008, wykop 2), Toruń 2010 (maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Damian Zawada

Fundamenty średniowiecznych i nowożytnych budowli odsłonięte w trakcie badań archeologiczno-architektonicznych przy kościele św. Jakuba w Toruniu w 2008 roku, Toruń 2009 (maszynopis pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

PRZECZNO

PUBLIKACJE

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, Katarzyna Błoch:

Przeczno koło Torunia – pierwszy sezon badań archeologicznych (2012 rok), [w:] Acta Archaeologica Pomoranica t. V – XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 2015

Jarosław Bednarek, Katarzyna Błoch, Anna Cicha, Krystyna Sulkowska-Tuszyńska:

Przywracanie pamięci, czyli odkrywanie grobowca Znanieckich w Przecznie koło Torunia, Funeralia Lednickie, t. 16, Poznań 2014

OPRACOWANIA NIEPUBLIKOWANE

Magda Czadrowska

 – Dzieje Przeczna koło Torunia w świetle badań archeologicznych, Toruń 2014 (maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Błażej Lechowicz

Średniowieczny portal – świadek kulturowych przemian. Analiza wybranych źródeł archeologicznych, architektonicznych i ikonograficznych, Toruń 2014 (maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Katarzyna Macuda

– Nowożytne krzyże i krucyfiksy z badań archeologicznych (Bydgoszcz, Kowal, Pieranie, Płonkowo, Przeczno, Toruń),  Toruń 2014 (maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Tomasz Sarnowski

– Monety z badań archeologicznych kościołów św Jakuba w Toruniu i Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie. Przyczynek do poznania historii regionu, Toruń 2014 (maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii UMK, promotor pracy: K. Sulkowska-Tuszyńska)

Prace niepublikowane, mające charakter prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) znajdują się w Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu- APD UMK. Profesor Sulkowska-Tuszyńska jako promotor lub recenzent tych prac również posiada ich egzemplarze. Jeśli jesteście Państwo szczególnie zainteresowani, którąś z tych prac, a nie macie możliwości skorzystania z niej w Archiwum – prosimy o kontakt.

4 komentarze do “Jakubowa bibliografia

  1. Pingback: Nie taka nowa nowość w Jakubowej bibliografii « Archeologia jakubowa

  2. Pingback: Nowe jakubowe opracowania « Archeologia jakubowa

  3. Pingback: Co u nas? | Archeologia jakubowa

  4. Pingback: Sprawy bieżące | Archeologia jakubowa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s